Stadion Narodowy - rozłożony dach.

Stadion Narodowy – rozłożony dach.