Kopia dokumentu wewnętrznego zespołu – Tour Itinerary – Plan Trasy koncertowej.

Kopia dokumentu wewnętrznego zespołu – Tour Itinerary – Plan Trasy koncertowej.

Kopia dokumentu wewnętrznego zespołu – Tour Itinerary – Plan Trasy koncertowej.

Kopia dokumentu wewnętrznego zespołu – Tour Itinerary – Plan Trasy koncertowej.

Leave a Reply